This ultimate guide on the chromosome number of plants will help you to learn the chromosome numbers of important crops. If you are a botany or BSc. Agriculture student then this guide will help you a lot. However, anyone interested in learning chromosome numbers can use this guide.

chromosome-number-of-plants

Through this article, you will learn the chromosome numbers of cereal crops, fiber crops, pulse crops, edible oilseed crops, vegetables, fruits, flowers, spices etc.

Chromosome Number Of Cereal Crops

Serial NumberCereal Crop NameChromosome Number
1.Barley2n = 14, 28
2.Buckwheat2n = 16
3.Corn2n = 20
4.Emmer Wheat2n = 28
5.Finger Millet2n = 36
6.Foxtail Millet2n = 18, 36
7.Pearl Millet2n = 14, 28
8.Proso Millet2n = 18
9.Oats2n = 28
10.Quinoa2n = 36, 72
11.Rice2n = 24
12.Rye2n = 14, 28
13.Sorghum2n = 20, 40
14.Spelt2n = 42
15.Teff2n = 20
16.Triticale2n = 42
17.Common Wheat2n = 42
18.Durum Wheat2n = 28, 30, 32, 40


Chromosome Number Of Fiber Crops

Serial NumberFiber Crop NameChromosome Number
1.Abacá2n = 20
2.African Bowstring Hemp2n = 50
3.Coir (Coconut)2n = 32
4.Cotton2n = 52
5.Flax2n = 30
6.Hemp2n = 20
7.Jute2n = 14
8.Kenaf2n = 36
9.Nettle2n = 26
10.New Zealand Flax2n = 32
11.Ramie2n = 28
12.Roselle2n = 4x = 72
13.Sunn Hemp2n = 16
14.Sisal2n = 150
Chromosome Numbers Of Pulse Crops

Serial NumberPulse Crop NameChromosome Number
1.Chickpea2n = 16
2.Common Bean2n = 22
3.Cowpea2n = 22
4.Faba Bean2n = 12
5.Lentil2n = 14
6.Lupin2n = 48
7.Mung Bean2n = 22
8.Pigeonpea2n = 22
9.Red Kidney Bean2n = 22
10.Soybean2n = 40
11.Urad Bean2n = 22
12.Velvet Bean2n = 22
Chromosome Number Of Oilseed Crops

Serial NumberOilseed Crop NameChromosome Number
1.Canola2n = 38
2.Groundnut2n = 40
3.Jatropha2n = 22
4.Mustard2n = 36
5.Olive2n = 46
6.Palm2n = 32
7.Rapeseed2n = 20
8.Safflower2n = 24
9.Sesame2n = 26
10.Soybean2n = 36
11.Sunflower2n = 40
Chromosome Number Of Vegetable Crops

Serial NumberVegetable Crop NameChromosome Number
1.Artichoke2n = 34
2.Asparagus2n = 20
3.Beetroot2n = 18
4.Bell pepper2n = 24
5.Bitter gourd2n = 22
6.Broccoli2n = 18
7.Brussels sprouts2n = 18
8.Cabbage2n = 18
9.Carrot2n = 18
10.Cauliflower2n = 18
11.Celery2n = 22
12.Chard2n = 18
13.Chili Pepper2n = 24
14.Collard Greens2n = 18
15.Cucumber2n = 14
16.Eggplant2n = 24
17.Endive2n = 18
18.Fennel2n = 22
19.Garlic2n = 16
20.Green Bean2n = 22
21.Kale2n = 18
22.Kohlrabi2n = 18
23.Leek2n = 32
25.Lettuce2n = 18
26.Mustard Greens2n = 36
27.Okra2n = 8x = 72
28.Onion2n = 16
29.Parsnip2n = 22
30.Pea2n = 14
31.Potato2n = 4x = 48
32.Pumpkin2n = 40
33.Radish2n = 18
34.Rutabaga2n = 38
35.Shallot2n = 16
36.Snap pea2n = 14
37.Snow pea2n = 14
38.Spinach2n = 12
39.Squash2n = 40
40.Sweet Potato2n = 6x = 90
41.Swiss Chard2n = 18
42.Tomato2n = 24
43.Turnip2n = 20
44.Watercress2n = 8x = 64
45.Watermelon2n = 22
46.Winter Squash2n = 40
47.Yam2n = 40, 60, 80
48Zucchini2n = 40
49.Acorn Squash2n = 40


Chromosome Number Of Fruit Crops

Serial NumberFruit Crop NameChromosome Number
1.Apple2n = 34
2.Apricot2n = 16
3.Banana2n = 22
4.Blackberry2n = 14
5.Blueberry2n = 24
6.Cherry2n = 16
7.Clementine2n = 18
8.Cranberry2n = 24
9.Date Palm2n = 36
10.Fig2n = 26
11.Grape2n = 38
12.Guava2n = 22
13.Kiwi2n = 58
14.Lemon2n = 18
15.Lime2n = 18
16.Mango2n = 40
17.Orange2n = 18
18.Papaya2n = 28
19.Passion Fruit2n = 18
21.Pear2n = 34
22.Pineapple2n = 50
23.Plum2n = 16
25.Pomegranate2n = 16, 18
26.Raspberry2n = 14
27.Strawberry2n = 28
28.Watermelon2n = 22


Author’s Note


If you have any queries, ideas or suggestions, then please comment below. You can also connect with Agriculture Review on Facebook, Instagram, Koo and WhatsApp Messenger.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *